Inbördeskriget i Syrien

Interpellation 2012/13:482 av Lillemets, Annika (MP)

av Lillemets, Annika (MP)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:482 Inbördeskriget i Syrien

av Annika Lillemets (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Dödandet och lidandet i Syrien fortsätter medan världen står handlingsförlamad. FN:s säkerhetsråd är splittrat i Syrienfrågan. Assadregimen är Rysslands äldsta allierade i regionen. Ryssland fortsätter att förse den syriska regimen med de vapensystem som den behöver för att klamra sig fast vid makten. Ryssland och Kina har hittills effektivt blockerat alla ansträngningar till resolutioner i säkerhetsrådet gällande Syrien. Dödssiffrorna i landet ökar, nu uppges över 80 000 syrier ha dödats och miljontals är på flykt både inom landet och utomlands.

Sverige är den tredje enskilt största givaren av humanitär hjälp till Syrien. Sverige tar även emot ett stort antal flyktingar därifrån. Det humanitära lidandet är enormt, hjälpbehovet likaså. Jag har själv, tillsammans med Amineh Kakabaveh, sett nöden på plats inne i Syrien och i Turkiet. Vi har bland annat bevittnat hur turkiska sjukhus i gränsområdena tar emot stora mängder skadade och sjuka syrier vilket sätter stor press på den inhemska turkiska sjukvården. I regionen finner man många organisationer och individer som tar stort ansvar, ofta också stora risker, genom att solidariskt och osjälviskt hjälpa behövande syrier. Med tanke på de extrema omständigheterna, bör vi fråga oss om Sverige kan göra ännu mer för att hjälpa de drabbade. I den svåra situationen måste alla möjligheter prövas. Ett exempel på en tänkbar åtgärd från svensk sida skulle kunna vara att Sverige och EU skulle erbjuda Turkiet hjälp med sjukvårdspersonal så att den turkiska vårdpersonalen kan få välbehövlig vila.

Chefen för FN:s Ocha (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Valerie Amos, har uppmanat säkerhetsrådet att fatta beslut om att underlätta cross-border access, det vill säga att tillåta biståndsorganisationer att komma in i Syrien för att nå nödställda utan att först behöva få ett godkännande från den syriska regeringen i Damaskus. Problemet kvarstår.

Allt fler kräver nu handling för att få stopp på dödandet. Inom EU har Storbritannien och Frankrike nyligen krävt, och fått, EU:s utrikesministrar att gå med på att inte förlänga EU:s vapenembargo mot Syrien. Enligt uppgifter i medierna kommer frågan åter upp på nästa utrikesministermöte i juli då frågan definitivt ska avgöras. Samtidigt kommer nu också skarpa signaler från Israel att man inte kommer att sitta still när Ryssland levererar de utlovade luftvärnsrobotarna av modell S-300 till den syriska regimen. Ryssland hävdar att dessa robotar skulle få en stabiliserande effekt, medan andra menar precis tvärtom. Israel å sin sida menar att risken är stor att Syriens allierade i Libanon, Hizbullah, kan komma att få tillgång till dessa vapen. Uppgifter i medierna gör också gällande att tusentals libanesiska Hizbullahkrigare redan är inne i Syrien och deltar i stridigheterna på regimens sida. Den utländska inblandningen i konflikten riskerar att försvåra situationen ytterligare.

De allra flesta är överens om att det inte finns en militär lösning på konflikten, utan att lösningen är politisk och diplomatisk. Skulle EU börja förse den syriska oppositionen med vapen riskerar dödstalen bara att öka. Risken finns också att Ryssland i stället kan tolka signalen från EU fel vilket kan resultera i ytterligare en upptrappning av en redan instabil situation. Det finns en uppenbar risk att fler länder dras in i konflikten. Ett stort hopp ställs på Genève 2-mötet, men tyvärr ställer parterna olika ultimatum för att komma till mötet. Världssamfundet står inför en utomordentligt stor utmaning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att förmå parterna i Syrienkonflikten att komma till förhandlingsbordet?

Hur avser utrikesministern att agera för att Sverige och EU ska bidra ytterligare till att lindra den akuta nöden för den syriska civilbefolkningen?

Hur avser utrikesministern att agera inom FN-systemet för att underlätta cross-border access?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-06-04 Sista svarsdatum: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)