Humanitärt stöd till de västsahariska flyktinglägren

Interpellation 2012/13:229 av Linde, Hans (V)

av Linde, Hans (V)

den 25 januari

Interpellation

2012/13:229 Humanitärt stöd till de västsahariska flyktinglägren

av Hans Linde (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

1975 invaderade Marocko Västsahara och inledde den ockupation som fortfarande fortgår, i strid med folkrätten och en lång rad FN-resolutioner. I samband med Marockos invasion flydde stora delar av befolkningen till Algeriet. I dag lever drygt 170 000 västsahariska flyktingar i en rad flyktingläger utanför staden Tindouf i västra Algeriet.

Under mycket svåra omständigheter har man i flyktinglägren lyckats bygga upp en grundläggande samhällsstruktur med utbildning och sjukvård. En mindre mängd grönsaker kan odlas trots de ogästvänliga förutsättningarna och det bedrivs en mindre uppfödning av höns och getter. Men det saknas alla möjligheter att täcka behoven av livsmedel. Befolkningen är därför starkt beroende av humanitär hjälp från omvärlden.

Sverige ger humanitärt stöd till lägren. Genom organisationen Praktisk Solidaritet ska Sverige förmedla stöd för 32 miljoner kronor under 2011 till 2013. Stödet ges genom kläder och konserver med makrill. Makrillen är oerhört uppskattad i lägren, och trots att flyktingarna tilldelas endast en burk per månad utgör makrillen för många den enda källan till protein.

I ljuset av den ekonomiska krisen i EU har flera centrala givare valt att minska sitt humanitära stöd till flyktinglägren. Exempelvis har Spanien minskat sitt stöd med 60 procent och bland annat ett spanskfinansierat projekt för att ge alla barn frukost i skolan är på väg att avslutas.

Den minskade humanitära hjälpen riskerar att få allvarliga konsekvenser för de västsahariska flyktingarna. Redan i dag är bristsjukdomar vanliga och 35 procent av kvinnorna lider av akut järnbrist.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sverige som enskilt land ska öka sitt humanitära stöd till de västsahariska flyktingarna?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sverige som medlem i EU och FN ska agera för att dessa organisationer ska öka sitt humanitära stöd till de västsahariska flyktingarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-01-25 Anmäld: 2013-01-29 Besvarad: 2013-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)