Hiv i Sverige

Interpellation 2007/08:344 av Johansson, Ylva (s)

av Johansson, Ylva (s)

den 30 januari

Interpellation

2007/08:344 Hiv i Sverige

av Ylva Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Antalet personer som nysmittas med hiv i Sverige började för ett antal år sedan att minska och vi har under en tid kunnat hoppas på en stabilt låg nivå. Men kunskap och beteende är färskvaror; framgångsrikt resultat av tidigare arbete överförs inte automatiskt vidare till nya grupper och nya generationer.

Nyligen publicerades aktuell och oroande statistik om nysmittade. Mest anmärkningsvärt är den markanta ökningen av nysmittade bland homo- och bisexuella män. I Skåne är ökningen 80 procent jämfört med året före!

Detta är alarmerande siffror! Trots nya och effektiva bromsmediciner finns det bakom varje siffra av nysmittade en orolig människa som tvingas leva resten av sitt liv med en dödlig smitta, som tvingas göra stora förändringar i sitt liv och leva med rädslan för ensamhet och stigmatisering – och risken att smitta någon annan.

Det är hög tid att ta ökningen av hiv-smittan på allvar. Min fråga är:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att stoppa ökningen av antalet personer som hiv-smittas i vårt land?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-30 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-15 Sista svarsdatum: 2008-02-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.