Friskvårdsavdrag för ridning

Interpellation 2014/15:488 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Ridsport är en av våra största sporter. Sporten omfattar i dag närmare en halv miljon utövare, och på Sveriges närmare 540 ridskolor genomförs över 8 miljoner timmar på hästryggen. Sporten är fysiskt aktiverande och förebygger och kan behandla psykisk ohälsa.

Sporten bidrar till bättre folkhälsa via den fysiska aktivitetsgraden, men även genom den sociala interaktion som följer av den nära kontakten med djur. Ridsporten exkluderas dock från friskvårdsbidraget och får därmed inte den skattebefriade friskvårdsförmånen som många andra sporter får.

Statsrådet har tidigare uttryckt sig positivt till att ridsporten inkluderas i de sporter som omfattas av friskvårdsavdraget. Före riksdagsvalet gavs även skarpa löften av socialdemokrater och miljöpartister. Till exempel kan nämnas en intervju i Svenska Dagbladet den 2 juli 2014 där partisekreterare Carin Jämtin (S) sa följande: ”Därför har vi nu bestämt oss för att göra på det här sättet. Vi kommer utreda lite närmare exakt var gränserna ska gå, men vi tycker bestämt att ridsporten borde kunna lyftas in på direkten, säger hon.”


Även Miljöpartiets dåvarande idrottspolitiska talesperson Mehmet Kaplan sa, enligt Svenska Ridsportförbundet, under idrottens dag att han ”krävde att ridsporten omedelbart ska räknas som friskvård och ska ses som bra för folkhälsan”.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström följande:

  1. Står statsrådet bakom de löften som Carin Jämtin och Mehmet Kaplan gav om att ridsporten omgående bör omfattas av friskvårdsavdrag?
  2. Om så är fallet, när avser statsrådet att inkludera ridsporten i friskvårdsavdraget?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-01 Överlämnad: 2015-04-08 Anmäld: 2015-04-09 Sista svarsdatum: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)