Framtiden för den statliga förvaltningspolitiken

Interpellation 2012/13:284 av Wasberg, Meeri (S)

av Wasberg, Meeri (S)

den 20 februari

Interpellation

2012/13:284 Framtiden för den statliga förvaltningspolitiken

av Meeri Wasberg (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I slutet av förra året ställde undertecknad en skriftlig fråga till statsrådet gällande den statliga förvaltningspolitiken och fick bland annat till svar att ”regeringen förbereder tillsättningen av en värdegrundsdelegation”.

De av oss som är och vill kunna fortsätta att vara stolta över svensk statsförvaltning, som enligt regeringens hemsida håller världsklass, har viss anledning att känna oro. Det känns inte bra när vi kan ta del av rapporter om misstänkta mutbrott, anställdas yttrandefrihet som naggas i kanten och att det blir ”lägre i tak”. Arbetsförmedlingens medarbetarundersökning är den senaste i raden av oroande signaler. Staten borde som arbetsgivare föregå med gott exempel på den svenska arbetsmarknaden, inte minst för demokratins och rättssäkerhetens skull.

Jag konstaterar att frågan om den statliga förvaltningspolitiken inte besvarats fullt ut och jag vill med anledning av ovanstående fråga ministern:

Vilka initiativ avser statsrådet Attefall att ta för att förbättra möjligheten att ge rätt service/tjänst i rätt tid och på rätt plats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-02-20 Anmäld: 2013-02-20 Svar fördröjt anmält: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)