Förtroendet för skattesystemet

Interpellation 2014/15:313 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under Alliansens tid i regeringen ökade stödet för skattesystemet väsentligt. Andelen som tyckte illa om skattesystemet halverades och andelen som tyckte bra om skattesystemet ökade med 50 procent. De mycket negativa attityder till skattesystemet som fanns 2006 har bytts till en mer positiv syn.

Att skattesystemet har legitimitet är viktigt för att det ska fungera effektivt. Skälen till att människors inställning till skattesystemet förbättrades under Alliansens tid är flera. Jobbskatteavdraget ökade sysselsättningen och gjorde det mer lönsamt att arbeta. RUT- och ROT-avdraget hjälpte många till jobb och pressade tillbaka svartarbete. Personalliggare och kassaregister motverkade svarthandel och värnade skattebasen. Informationsutbytesavtal med flertalet länder motverkade skatteflykt. Skärpta avdragsmöjligheter för räntor minskade möjligheten för skattedrivna upplägg. Fastighetsskatten reformerades kraftigt.

Finansministern har nu flaggat för flera förändringar som riskerar att åter minska förtroendet för skattesystemet, bland annat försämringar av RUT-avdraget och jobbskatteavdraget. Förslag som ytterligare skulle pressa tillbaka skattedrivna upplägg, såsom Företagsskattekommitténs förslag, verkar ha lämnats utan åtgärd. Trots att det finns en bred uppfattning kring att ungdomar och äldre behöver bättre villkor på arbetsmarknaden genomför finansministern skattehöjningar på deras jobbmöjligheter. Finansministern och finansmarknadsministern har också uttryckt skilda uppfattningar kring skatter som har stor inverkan på många människors hushållsekonomi, till exempel ränteavdraget.

Regeringen rullar tillbaka reformer som minskat svartarbetet, ökat sysselsättningen och stöttat svaga grupper på arbetsmarknaden, samtidigt som åtgärder mot till exempel skattedrivna upplägg med räntesnurror uteblir.

Ser finansministern mot bakgrund av detta någon risk för att förtroendet för skattesystemet på sikt kan falla tillbaka till exempelvis 2006 års låga nivåer? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-02-18 Överlämnad: 2015-02-19 Anmäld: 2015-02-20 Sista svarsdatum: 2015-03-12 Svarsdatum: 2015-03-24
Debatt (13 anföranden)