Försvar mot ballistiska robotar

Interpellation 2016/17:590 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta, så att Sverige blir delaktigt i ett gemensamt försvar av vårt närområde mot ballistiska robotar?

Är svensk delfinansiering av sådan förmåga aktuell?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-14 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)