Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar

Interpellation 2011/12:131 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 21 november

Interpellation

2011/12:131 Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar

av Sara Karlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 27 april 2011 beslutade riksdagen om ett förbud mot obedövad kastrering av smågrisar under förutsättning att alternativ finns framme. Landsbygdsministerns svar efter beslutet var att ett förbud måste förberedas och analyseras innan införande.

Jordbruksverket har efter uppdrag från regeringen sammanställt en redovisning som tydligt visar att det finns alternativ till den obedövade kastreringen som årligen sker på ca 1,5 miljon grisar. Jordbruksverket skriver också i redovisningen att de anser ett förbud vara nödvändigt inom några år.

Jag menar att den kunskap vi har väl ger underlag för att gå vidare i denna fråga.

Min fråga till landsbygdsministern är därför:

När avser ministern att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till förbud av den obedövade kastreringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-21 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-12-01 Sista svarsdatum: 2011-12-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.