Flygvapnets skolflygplan

Interpellation 2019/20:217 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Flygvapnets skolflygplan SK 60 har belagts med flygförbud. Orsaken är ett allvarligt materialfel som riskerar att få planet att haverera. Försvarsmakten har uppgett att det handlar om dragbultar som riskerar att brista. 

SK 60 har använts som skolflygplan sedan 1967, och flygförbudet på detsamma medför minst ett halvårs försening i utbildningen. Flygvapnet har under en längre tid efterfrågat nya skolflygplan, och det är hög tid för en ersättare till SK 60-systemet. Regeringen behöver skriva kontrakt direkt efter årsskiftet för att inte försena införandet av det nya flygplanet med ett år, och ytterligare späda på problematiken med SK 60.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När avser ministern att se till att det nya skolflygplanet för grundläggande flygutbildning anskaffas? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-16 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Svarsdatum: 2020-01-16 Sista svarsdatum: 2020-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)