Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland

Interpellation 2018/19:205 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen införde förra mandatperioden en nationell flygskatt som sedan togs bort i M-KD-budgeten. Regeringen tänker nu återinföra flygskatten. Som ett försök att mildra de ekonomiska konsekvenserna för flygplatser i Norrland avsatte regeringen en summa pengar som kompensation för minskade intäkter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur mycket pengar avsattes och hur mycket av dessa pengar betalades sedan ut till flygplatserna i Norrland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Sista svarsdatum: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-06-11
Debatt (7 anföranden)