Fler kvinnor i bolagsstyrelser

Interpellation 2006/07:572 av Holm, Ulf (mp)

av Holm, Ulf (mp)

den 24 maj

Interpellation

2006/07:572 Fler kvinnor i bolagsstyrelser

av Ulf Holm (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

En genomgång som medierna gjort gällande andelen kvinnor i de största bolagsstyrelserna på Stockholmsbörsen visar att andelen stannar av och till och med minskar något. Undersökningen gällde 52 av de 56 största börsbolagen och den visar att andelen kvinnor sjunkit från 21,5 procent till 21 procent.

Utvecklingen i näringslivet går alltså i fel riktning vilket enligt min mening är oacceptabelt. Motsvarande siffror för de helägda statliga bolagen var förra året 43 procent, vilket är bra. Men det beror på att ägaren, det vill säga staten och därmed regeringen och riksdagen, under förra mandatperioden aktivt arbetade för att höja andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Staten kan alltså utan problem hitta mycket kompetenta kvinnor till styrelseuppdragen och utvecklingen i dessa bolag visar att det är mycket välmående företag.

Att det skulle finnas brist på kompetenta kvinnor är enligt min mening ett svepskäl. Problemet ligger snarare i att männen inte vill släppa in kvinnorna i beslutande organ och församlingar för att ägarna inte tycks se möjligheterna med att fler kvinnor sitter i bolagens styrelser.

Tidigare fanns ett latent hot från den dåvarande riksdagsmajoriteten att om inte bolagen skärpte sig så skulle det införas en lag om kvotering till bolagsstyrelserna, liknande den som finns i Norge. En utredning om lagstiftning genomfördes också, efter beslut av den tidigare riksdagsmajoriteten; utredningen blev klar före valet 2006.

Det finns alltså ett färdigt utredningsförslag som den förra regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet tagit fram. Utredaren, Catarina af Sandeberg, har i denna utredning kommit fram till att det är möjligt att införa en kvotering som innebär att bolagsstyrelserna ska bestå av minst 40 procent av vardera könet. Detta skulle gälla från och med år 2010.

Men den nya regeringen, med jämställdhetsministern i spetsen, drog snabbt tillbaka detta förslag. Nu ser vi resultatet av detta beslut – att utvecklingen med fler kvinnor i bolagsstyrelserna upphör och till och med minskar.

Börsbolagen har haft många år på sig att åstadkomma jämställd fördelning av styrelseposterna. Den uppgiften har man inte klarat. Då är det enligt min mening dags för politiken att ta sitt övergripande ansvar genom lagstiftning.

För mig är kvotering inget politiskt mål i sig men erfarenheten visar att den kan vara ett medel för att nå målet, jämn fördelning.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga:

1. Kommer jämställdhetsministern att lägga fram ett förslag om kvotering i bolagsstyrelser i enlighet med tidigare utredningsförslag?

2. Kommer jämställdhetsministern att ta några initiativ för att förmå börsbolagen att ta frågan om jämställd fördelning av styrelseposterna på allvar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-24 Anmäld: 2007-05-24 Besvarad: 2007-06-04
Debatt (11 anföranden)