Fiberföreningars möjlighet att ta del av bredbandsstödet

Interpellation 2021/22:328 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Ett bra utbyggt bredband i hela Sverige är avgörande för att man ska kunna leva, bo och verka i hela landet. Att ha ett fungerade bredband via fiber är en del av en fungerade välfärd och bidrar till att människor kommer närmare varandra.

Sverige har kommit långt med utbyggnaden av fiber; det har gjorts dels via pengar i landsbygdsprogrammet, dels nu via det bredbandsstödet som finns hos Post- och telestyrelsen, PTS.

Centerpartiet var med och tog ansvar för Sverige när januariavtalet slöts i januari 2019. Där fanns viktiga satsningar med om bredband med kopplingar till målen som är uppsatta.

Under alla åren som fiberutbyggnaden har ägt rum så har Centerpartiet värnat att fiberföreningar ska kunna ta del av stödet. Vi har sett och ser att dessa föreningar som bildats runt om på landsbygden har sett till att människor har fått fiber och ett uppkopplat bredband.

Inom ramen för januariavtalet såg vi till att det nya stödet också ska kunna sökas och delas ut till fiberföreningar. Undertecknad ställde också vid flera tillfällen frågor om vi behöver ändra något inom stödet för att fiberföreningar inte ska missgynnas.

Signaler kommer nu från flera håll där fiberföreningar missgynnas av det stöd som finns hos PTS.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Anser statsrådet att stödet hos PTS är väl utformat för att fiberföreningar ska kunna ta del av pengarna, och om inte, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-03 Överlämnad: 2022-02-04 Anmäld: 2022-02-15 Svarsdatum: 2022-02-22 Sista svarsdatum: 2022-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)