Ett växande regeringskansli

Interpellation 2010/11:13 av Fridolin, Gustav (MP)

av Fridolin, Gustav (MP)

den 18 oktober

Interpellation

2010/11:13 Ett växande regeringskansli

av Gustav Fridolin (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Vi folkvalda har ett gemensamt ansvar att begränsa byråkratin, för att så mycket som möjligt av våra resurser ska gå till den nära verksamhet som skapar sammanhållning, trygghet och utveckling.

Men medan lärartätheten på många håll minskar, problemen med överbeläggningar är stora på många sjukhus och människor utförsäkras ur trygghetssystemen så har kostnaderna för Regeringskansliet tillåtits växa med över 25 procent jämfört med 2006.

Förhandlingssvårigheter inom Alliansen har lösts genom att svenska folket avlönar fler statsråd. Riksdagens konstitutionsutskott har tagit initiativ till att granska utnämnandet av en statssekreterare som avlönas för att sköta statsministerns och regeringens kommunikationsstrategi. Tidigare har uppgiften att opinionsbilda för den förda politiken åvilat partierna och dess företrädare, snarare än av Regeringskansliet avlönade tjänstemän.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern hur han avser att agera för att de gemensamma kostnaderna för den centrala byråkratin i form av Regeringskansliet begränsas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-18 Anmäld: 2010-10-19 Svar fördröjt anmält: 2010-10-26 Besvarad: 2010-11-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)