En mer jämställd asylpolitik

Interpellation 2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har tagit västvärldens i särklass största ansvar för människor på flykt. Att Sverige tar ett stort sådant ansvar är i grunden positivt, men mottagandet måste samtidigt fungera på ett bra sätt och utan att samhällsansträngningarna och samhällsproblemen här i Sverige blir för omfattande. Där är vi tyvärr nu. Det svenska asylmottagandet går på knäna med årslånga handläggningstider för att få asylrätten prövad. Vi ser kraftiga belastningar på välfärdssystemet, bristen på bostäder har nu nått den graden att tältläger inrättats och kommuner tvingas uppställa modulboenden för att klara mottagandet.

En annan sidoeffekt är att Sverige nu i rask takt närmar sig samma snedvridna demografiska könsfördelning som Kina har. Detta då en stor merpart av de asylsökande i huvudsak är unga män. Erfarenheterna från till exempel Kina är att detta riskerar att skapa sociala problem, vilket mycket väl kan slå särskilt hårt mot Sverige, då vår arbetsmarknad är västvärldens sämsta på att integrera nyanlända.

Det är också en mycket moraliskt tveksam inriktning på asylmottagandet att arrangera systemet så att det är just män som tas emot samtidigt som kvinnor i större utsträckning fastnar kvar i flyktingläger och krigzoner. Detta rimmar illa med regeringens påståenden om att föra en feministisk utrikespolitik. Ett sätt att hantera detta på är att utjämna denna könsobalans genom att enbart ta emot kvinnliga kvotflyktingar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att ta initiativ till att ur jämställdhetssynpunkt jämna ut könsobalansen bland nyanlända genom att enbart ta emot kvinnor som kvotflyktingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-03-14 Överlämnad: 2016-03-15 Anmäld: 2016-03-16 Sista svarsdatum: 2016-03-29 Svarsdatum: 2016-04-22
Debatt (7 anföranden)