Elbristen i Skåne

Interpellation 2019/20:59 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under det senaste året har elbristen i Skåne blivit akut. Flera företag har larmat om att de inte kan expandera för att de inte kan garanteras tillgång till el. Pågen, Lindab, Polykemi och Ecolean är några exempel på företag som har avstått från satsningar i miljardklassen för att de har nekats uppkoppling på elnätet. Bostadsbyggandet i Trelleborg är hotat på grund av kapacitetsbristen.

Riksdagsledamöter som har tagit upp problematiken med elförsörjningen i Skåne i skriftliga och muntliga frågor har fått svaret att farhågorna om elbrist och hotade arbetstillfällen är överdrifter. I intervjuer har representanter för regeringen uppgett att Sverige har elöverskott och att det satsas mycket på vindkraftsutbyggnad i hela landet. Man har varit blind och döv för Skånes akuta behov till förra veckan, då energiminister Ygeman efter ett besök i Lund uppgav att regeringen kommer att ge uppdrag till landshövdingen i Skåne att ta fram åtgärder som ska förbättra effekttillgången i Skåne.

Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. När kommer landshövdingen i Skåne att få uppdraget av statsrådet, och när ska uppdraget vara slutfört?
  2. När avser statsrådet att kunna redovisa resultat på att Skånes kapacitetsbrist och effektbrist är åtgärdat?
  3. Vad är statsrådets besked till de företag som i avvaktan på att kapacitets- och effektbristen åtgärdats inte kan etablera nya anläggningar eller utöka sin produktion?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)