Ekonomisk trygghet vid sjukdom

Interpellation 2011/12:437 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 2 augusti

Interpellation

2011/12:437 Ekonomisk trygghet vid sjukdom

av Monica Green (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

För att alla ska få ersättning för sitt inkomstbortfall vid sjukdom krävs att taken i försäkringarna är så pass höga att de flesta löntagare omfattas. Det första den moderatledda regeringen gjorde efter maktskiftet 2006 var att sänka taket till 7,5 basbelopp. Taket i sjukförsäkringen ligger nu under genomsnittslönen i Sverige. Knappt hälften av alla heltidsarbetande män och en tredjedel av alla heltidsarbetande kvinnor befinner sig ovanför maxgränsen.

När taket i sjukförsäkringen inte hänger med löneutvecklingen blir behovet av privata försäkringar större. I allt större utsträckning drabbas även medelinkomsttagare av de låga taken. Redan i dag omfattas många löntagare av kollektivavtalade försäkringar. Vi ser redan hur fler löntagare tvingas söka sig till privata lösningar, och därmed får betala både två och tre gånger för ett försäkringsskydd som borde täckas av de gemensamma försäkringarna. Från en generell försäkring går vi mot ett system där varje individs eller yrkesgrupps skydd vid sjukdom kostar olika utifrån hur lönsamma de bedöms vara för ett försäkringsbolag. Det kommer inte bara att få stora konsekvenser för var och en av oss, utan också för sysselsättningen, tillväxten och därmed välfärden.

Moderaterna har de senaste åren hävdat att de ställer sig bakom de gemensamt finansierade trygghetssystemen.

Vad avser statsrådet att göra för att skynda på så att taket i sjukförsäkringen höjs?

Vad avser statsrådet att göra för att fler ska ha ekonomisk trygghet vid sjukdom?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-02 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23 Sista svarsdatum: 2012-08-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.