Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

Interpellation 2019/20:181 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I två rapporter som jag har beställt från riksdagens utredningstjänst (RUT) visar det sig att stora belopp utbetalas i efterlevandepensioner till utrikesfödda ensamkommande barn, för påstått avlidna föräldrar i hemlandet.

Totalt har över 1,3 miljarder kronor utbetalats i efterlevandepension till utrikesfödda barn och ungdomar de senaste tio åren. De årliga utbetalningarna har dessutom mer än fördubblats från 2013 fram till 2018.

År 2018 var det totalt 11 000 utrikesfödda barn och ungdomar upp till 20 år som fick sammanlagt 200 miljoner kronor i efterlevandepension utbetald från svenska staten.

Rapporterna från RUT visar också att större delen av all efterlevandepension som utbetalas till utrikesfödda barn och unga baseras på en blankett med eget intygande om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. Det visar sig också att de avlidna föräldrarna i dessa fall aldrig vistats i Sverige. I de flesta fall saknas dessutom sannolikt möjlighet för den ansvariga myndigheten att kontrollera om uppgifterna om de avlidna föräldrarna är korrekta. 

Att svenska staten på detta sätt i det närmaste helt utan kontroll betalar ut flera hundra miljoner varje år av de svenska skattebetalarnas pengar är närmast obegripligt och ytterst upprörande. Särskilt som staten samtidigt sparar in på exempelvis assistans till svårt sjuka människor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Anser statsrådet att denna ordning är rimlig och om inte, vad avser statsrådet att göra för att förändra dagens situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Sista svarsdatum: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)