E4-omdragning i Skellefteå

Interpellation 2013/14:521 av Katarina Köhler (S)

av Katarina Köhler (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Skellefteå kommun har i dagarna genomfört en folkomröstning gällande en ny centrumbro över Skellefteälven. Behovet av en ny bro är stort då staden dras med stora luftkvalitetsproblem i de centrala delarna. Problemen är så stora att bostäder inte får byggas. Resultatet av folkomröstningen blev nej till byggande av centrumbron. Allianspartiernas argument har varit att det är viktigare att få en omdragning av E4 som i dag skär genom centrala staden. Att detta projekt inte finns med i planerna fram till 2025 tycks inte vara relevant enligt allianspartierna i Skellefteå.

Avser statsrådet att tidigarelägga en omdragning av E4 genom Skellefteå?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)