Den svenska djurskyddslagstiftningen

Interpellation 2009/10:72 av Johansson, Ann-Kristine (s)

av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:72 Den svenska djurskyddslagstiftningen

av Ann-Kristine Johansson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

”Jag månar om den fria konkurrensen”, förklarade jordbruksminister Eskil Erlandsson i Ekot för några veckor sedan. Jordbruksministern ställde sig därmed på Konkurrensverkets sida i debatten om kommunernas rätt att upphandla kött som produceras i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Med sitt uttalande försvårar jordbruksministern ytterligare för utvecklingen av de ekologiska och närproducerade livsmedel som tillverkas med hänsyn till miljön och till djurens välfärd.

Denna gång handlar det om de svenska kommunernas möjlighet att bestämma över det kött som serveras skolbarn och äldre inom vård och omsorg. Det tycks som om såväl Konkurrensverket som jordbruksministern vill ta bort kommunernas rätt att kräva produktion enligt svensk djurskyddslagstiftning.

Konkurrensverket har sagt att kommunerna gör fel som ställer dessa krav. Miljöstyrningsrådet däremot menar att det är fullt möjligt för offentliga upphandlare att ställa specifika krav, så länge de är relevanta och kopplade till föremålet för upphandlingen. Leverantörer i andra medlemsländer kan då vara med och lägga anbud och på så sätt behandlas lika.

Det borde, enligt min mening, vara självklart att all offentlig upphandling sker under kravet att de livsmedel som upphandlas är producerade i enlighet med svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Frågan är om jordbruksministern håller med om detta.

Min fråga till jordbruksministern blir:

Är jordbruksministern beredd att arbeta för ett förtydligande av lagen om offentlig upphandling, i syfte att förenkla för bland annat kommuner att göra mer miljövänliga och djuromsorgsanpassade upphandlingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-17 Sista svarsdatum: 2009-11-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)