Den nya tandvårdsreformen

Interpellation 2008/09:63 av Axelsson, Lennart (s)

av Axelsson, Lennart (s)

den 23 oktober

Interpellation

2008/09:63 Den nya tandvårdsreformen

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sedan den 1 juli 2008 gäller en ny tandvårdsreform. Förändringarna när det gäller ersättningar, regler och rutiner är stora jämfört med tidigare system.

Att det skulle kunna uppstå vissa smärre övergångsproblem när man går in i ett nytt system är inte konstigt. Men problemen verkar inte avta, och en del problem är inte heller övergångsproblem utan en direkt konsekvens av reformens utformning.

Nyligen skrev landets folktandvårdsdirektörer ett brev till socialministern där de framförde oro över att tandvårdsreformen har slagit fel och att hela den svenska tandvården riskerar en allvarlig badwill. Kritik har också framförts från andra aktörer inom tandvården samt av patienter.

Många patienter har drabbats av längre behandlingstider, felaktiga kostnadsförslag eller av tandvårdsbehandlingar som inte kan sättas i gång. Kraven på dokumentation även vid enkla undersökningar gör att tandläkarnas jobb tar mer tid.

Åtkomsten till Försäkringskassans IT-system har inte fungerat med mera. För många patienter har det kommit som en obehaglig överraskning att behandling av vissa tänder, och vissa behandlingar, inte alls ingår i subventionssystemet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder tänker socialministern vidta med anledning av de problem som uppstått med den nya tandvårdsreformen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-10-23 Anmäld: 2008-10-23 Besvarad: 2008-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)