Den illegala importen av hundar

Interpellation 2020/21:276 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Under den pågående pandemin har allt fler – kanske till följd av hemmavistelse och en längtan efter sällskap – övervägt att skaffa en hund. Den starkt ökade efterfrågan har gjort att möjligheterna att få tag på en valp från någon av de uppfödare som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har försämrats kraftigt. Väntetiden kan nu bli upp till ett år.

Till följd av detta har den illegala införseln av hundar ökat. Den organiserade hundsmugglingen sker under samvetslösa förhållanden. För de skrupellösa finns stora pengar att tjäna. En insmugglad valp kan säljas för mellan 20 000 och 60 000 kronor. Men de valpar som säljs är ofta traumatiserade på grund av svåra uppväxtförhållanden samt resor under hemska förhållanden till sin slutdestination. Hundar föds upp i valpfabriker där tikar tvångsparas för maximal och frekvent valpning. Valparna skiljs mycket tidigt från sina mammor med påföljande beteendestörningar. Sjukdomar och parasiter förekommer, och förekomsten av rabies är inte ovanlig.

De illegalt insmugglade valparna säljs i regel med hjälp av sociala medier vars plattformar används för att annonsera och upprätta kontakt med personer som söker en hund. De sociala medierna är enkla att använda anonymt utan spårbarhet.

Smugglingen sker med låga risker då eventuella straff är låga. För de smugglande är kopplingar till annan kriminell verksamhet inte långt borta. En straffrättsligt hårdare bedömning av brottet skulle troligen minska antalet smugglingar. Om det dessutom blev straffbart att köpa insmugglade hundar (såvida man inte har handlat i god tro) skulle tröskeln att köpa en uppenbart insmugglad hund höjas.

En speciallagstiftning för smuggling av djur omfattar inte bara perspektivet med insmugglade sällskapsdjur utan är också aktuell vad gäller djurhållning inom jordbruksverksamhet. Risken för smittor som förs in kan få omfattande konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning och vår livsmedelssäkerhet. 

Svenska Kennelklubben försöker informera presumtiva köpare att hellre vänta den tid som krävs för att kunna skaffa en lagligt avlad valp. Organisationen bidrar också med att informera om de försäljningsrutiner som utmärker smuggelligorna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Vilka initiativ på rättsområdet är statsrådet beredd att ta för att försvåra för de kriminella att smuggla in hundar till Sverige?
  2. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att motverka köpares benägenhet att införskaffa hundar som kan misstänkas ha införts illegalt i landet?
  3. Vilka övriga åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stävja den illegala importen av hundar till Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-21 Överlämnad: 2020-12-21 Anmäld: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-19 Sista svarsdatum: 2021-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)