Decimering av marinens övningsförmåga

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan utvecklas bl.a. genom utbildning och övning. 

För att successivt bygga upp den efterfrågade operativa förmågan bör större kvalificerade stridskraftsgemensamma försvarsmaktsövningar genomföras regelbundet. 

Detta är citat från den inledande texten under rubriken Övningsverksamhet i den försvarspolitiska inriktningspropositionen för 2016–2020. 

Grunden är mycket riktigt, vilket också försvarsministern konsekvent framhäver, att just ha samövade förband och försvarsgrenar. Dock verkar den svenska marina övningsförmågan just nu riskera att kraftigt decimeras. 

Enligt uppgift ligger nu Blekinge Offshores projekt att bygga en vindkraftspark i Hanöbukten på regeringens bord för avgörande. 

Det berörda området är ett av Sveriges viktigaste och mest frekventerade övningsområden. Uppskattningsvis ligger ungefär hälften av övningsområdet på svenskt territorium. Det potentiella vindkraftsområdet upptar en ansenlig del av detta övningsområde. 

Vidare ligger ett av flygvapnets – också en försvarsgren som av detta projekt kommer att se sin övningsförmåga kraftigt vingklippt – övningsområden överlappande med marinens övningsområde. Vindkraftsparken utgör hela den nordöstra delen av detta övningsområde. 

Sammantaget gör ju detta att frågor väcks om i vilken utsträckning man har tagit hänsyn till Försvarsmaktens övningsverksamhet vid planläggningen av vindkraftsområdet.

Min fråga till försvarsministern är således:

 

Vilken bedömning gör ministern och regeringen i detta ärende, som till synes går stick i stäv med den nyligen antagna försvarspolitiska inriktningspropositionen? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-20 Överlämnad: 2016-06-23 Anmäld: 2016-06-27 Svarsdatum: 2016-09-01 Sista svarsdatum: 2016-09-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)