Brukaravgifter som alternativ till trängselskatter

Interpellation 2020/21:371 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Trängselskatt har införts i Stockholm och Göteborg, främst för att finansiera nya infrastrukturprojekt. I Stockholm byggs Förbifart Stockholm med hjälp av bland annat intäkterna från trängselskatterna, och i Göteborg används intäkterna till att finansiera Västsvenska paketet. Jag vill klargöra att jag är mycket positiv till att det byggs ny infrastruktur och att det är viktigt för att öka framkomligheten och säkra leveranser till butiker.

Det finns olika sätt att finansiera infrastruktur: via skattsedeln, konsortium, infrastrukturavgifter eller trängselskatter. Motståndet mot just trängselskatt har varit massivt i Göteborg, och förståelsen för trängselskatten är liten, bland annat till följd av att människor inte tycker sig märka att trängseln byggs bort i den utsträckning de hoppats och förväntat. Man hade exempelvis kunnat bygga en ringled runt Göteborg så att de som inte har ärende till stadens inre delar kunnat ledas utanför staden för att inte bidra till trängseln i staden. För en sådan ny infrastruktursatsning hade man förslagsvis kunnat använda infrastrukturavgifter av det slag som används flitigt i Norge.

Trängselskatten i Göteborg är planerad att finnas kvar till år 2047.Dessvärrefår jag samtal från oroliga göteborgare som tror att västsvenska paketet blir avsevärt dyrare än de beräkningar som gjorts och att trängselskatten därför blir kvar betydligt längre än till 2047.

Västsvenska paketet innehåller nödvändiga infrastruktursatsningar, såsom Marieholmstunneln och en ny bro över älven. Bron är en diskussion i sig då den byggs så låg att den antingen hindrar sjöfarten eller också skapar enorma köer i vägtrafiken om bron skulle öppnas för passerande fartyg under rusningstid.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Kan ministern, under denna interpellationsdebatt, meddela göteborgarna och de boende i kranskommunerna att trängselskatten i Göteborg upphör 2047?
  2. Har ministern och regeringen övervägt att ta ut brukaravgifter för ny infrastruktur i stället för trängselskatt, så som man i dag finansierar Sundsvallsbron och Motalabron samt använder frekvent i Norge?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-27 Överlämnad: 2021-01-28 Anmäld: 2021-01-29 Svarsdatum: 2021-02-09 Sista svarsdatum: 2021-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)