Bristen på veterinärer

Interpellation 2019/20:291 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Tillgången på veterinärer och djursjukskötare som ska hjälpa landets många husdjur och lantbrukets djur är i dag otillräcklig. Det får till följd att djur och deras ägare får vänta länge på hjälp och att de tvingas till långa resor. Regeringen har svarat med att öka anslaget till Jordbruksverket med 15 miljoner kronor de nästkommande åren. Tanken är att de därmed ska kunna rekrytera fler distriktsveterinärer. Problemet är dock att det råder stor brist på utbildade veterinärer och djursjukskötare i hela Sverige, vilket särskilt sommartid leder till djurens egen ”vårdkris”.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta när det gäller den akuta bristen på djursjukskötare och veterinärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-11 Sista svarsdatum: 2020-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)