Bevarande av Marinens Musikkår

Interpellation 2013/14:516 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Just nu pågår arbetet med att förbereda nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. Under detta arbete har det framkommit en stor oro över att Försvarsmakten vill göra förändringar inom Försvarsmusiken.

Den svenska Försvarsmusiken är internationellt sett exceptionellt liten. I dag rymmer organisationen tre musikkårer: Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår.

Nu finns det farhågor som pekar på att försvaret, vill lägga ned Marinens Musikkår, en musikkår som funnits länge, och som med sina anor tillbaka till 1680 också är landets näst äldsta orkester, och en viktig del av vårt i dag levande kulturarv. En nedläggning skulle innebära att en stor musikgenre försvinner.

Det har kommit önskemål om att placera musikkåren under Kulturdepartementet, med uppdrag till försvaret. Som kulturminister- och idrottsminister så borde det vara av intresse att denna musikgenre finns kvar även i framtiden.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor:

Hur tänker kultur- och idrottsministern agera för att bevara det viktiga kulturarv som Marinens Musikkår utgör?

Ser kultur- och idrottsministern en lösning i att flytta över ansvaret för Marinens Musikkår till Kulturdepartementet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-28 Inlämnad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)