Beslutet om att inrätta en viltmyndighet

Interpellation 2020/21:390 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Gång på gång får vi se exempel på att regeringen struntar i att följa beslut som riksdagen fattat. Riksdagen har bland annat riktat åtta uppmaningar, det vill säga tillkännagivanden, till regeringen om underlättande av vapenfrågor som Jakt- och sportskyttesverige berörs direkt av.

Tyvärr fortsätter regeringen att strunta i tillkännagivandena, och måttet börjar bli rågat. Ett tillkännagivande är en form av arbetsbeskrivning som regeringen ska följa; annars urholkas riksdagens demokratiska arbete som ska styra vårt land. I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltmyndighet skulle inrättas. Det har snart gått sex år sedan beslutet fattades, och regeringen visar tydligt att man struntar i riksdagens uppmaning – trots att detta är en oerhört viktig fråga för svensk jakt och viltvård.

På frågor om varför blir svaret oftast att frågan fortfarande bereds. Den givna frågan efter snart sex år: Hur länge kan man bereda en fråga?

Regeringen ska följa riksdagens beslut, och det är därför mycket viktigt att regeringen tar tag i denna fråga och snarast inrättar den viltmyndighet som riksdagen har riktat ett tillkännagivande om. Detta är en viktig fråga för människor som engagerar sig i jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige. Många har väntat på att en viltmyndighet ska inrättas

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur ämnar statsrådet verka så att riksdagsbeslutet om att inrätta en viltmyndighet följs och så att det inte dras ut på tiden mer?
  2. Hur ämnar statsrådet verka så att de som engagerar sig i jakt- och viltvårdsfrågor får tillbaka förtroendet för att beslut som fattas av riksdagen följs?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-01-28 Överlämnad: 2021-01-29 Anmäld: 2021-02-02 Sista svarsdatum: 2021-02-12 Svarsdatum: 2021-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)