Åtgärder mot förlust av sjukpenning i coronatider

Interpellation 2019/20:409 av Mattias Vepsä (S)

av Mattias Vepsä (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Oron när operationen skjuts på framtiden är svår att ta in. Känslan att nu kan vad som helst hända. Tankarna som far genom huvudet. ”Kommer jag att bli ännu sjukare nu?”

Ovissheten drabbar tusentals människor i vårt land. Coronakrisen sätter ljuset på de problem som finns i sjukförsäkringen. När operationer ställs in och vårdskulden växer hamnar väldigt många människor inte bara i en svår hälsosituation; det kan också snabbt bli en fråga om ekonomisk trygghet.

I dagens sjukförsäkring styr 180-dagarsprövningen om du fortsatt ska anses vara sjuk eller om du ska prövas mot ett så kallat ”vanligt förekommande arbete” på hela arbetsmarknaden. Vanligtvis anses en planerad operation ge rätt till undantag och därmed sjukpenning med fortsatt fokus på rehabilitering. Redan före krisen tillsatte regeringen en utredning för att förbättra sjukförsäkringen. Den så kallade rehabiliteringskedjans 180-dagarsprövning, som ovan beskrivs, upplevs av väldigt många som svårbegriplig, och besluten är därmed inte rättssäkra.

Nu blottläggs revorna i systemet, och samtidigt som tiotusentals operationer ställs in riskerar alltså dessa personer sin privatekonomi och sin trygghet.

Som en del av coronainsatserna har Försäkringskassan gjort en rättslig bedömning vilken ger sjuka som drabbas av inställda operationer rätt till fortsatt sjukpenning. Problemet är att denna tolkning upphör att gälla den 1 oktober 2020.

Att vi skulle vara igenom krisen eller att den växande vårdskulden plötsligt skulle gå upp i rök efter sommaren är svårt att tro. Det krävs således nya insatser för att säkerställa att ingen sjuk som drabbas av inställd operation eller annan planerad åtgärd tappar sin ekonomiska trygghet. Det är inte någon enskilds fel – det är krisens fel att vi har hamnat i den här situationen.

Ministern har tidigare aviserat att sjukförsäkringen behöver uppdateras och utvecklas. När man blir svårt sjuk eller drabbas av en olycka som gör att det tar tid att bli frisk eller återkomma i arbete är det orimligt att kantiga regelverk kastar ut människor i ekonomisk otrygghet. Antalet avslag i sjukpenningen ökar, men samtidigt vet vi att många tvingas till sämre ekonomisk standard och att flera återkommer i sjukskrivning inom ett år.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vad händer i höst när vårdköerna kvarstår och många riskerar att bli av med sjukpenningen?
  2. På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att säkerställa att sjukförsäkringen kan uppfattas som både mer rättssäker och mer begriplig?
  3. Hur vill statsrådet och regeringen utveckla sjukförsäkringen så att människor kan fokusera på att bli friska och återställda utan att oroas över att hamna i ekonomisk utsatthet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-08 Sista svarsdatum: 2020-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)