Åtgärder för den svenska mineralnäringen

Interpellation 2012/13:292 av Åström, Karin (S)

av Åström, Karin (S)

den 21 februari

Interpellation

2012/13:292 Åtgärder för den svenska mineralnäringen

av Karin Åström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Sverige är ett exportinriktat land som är beroende av att det finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla de aktörer som kan bidra till att vi blir fortsatt framgångsrika i den internationella konkurrensen.

Mer samverkan behövs för att utveckla strategiskt viktiga framtidsbranscher. En sådan bransch är gruvnäringen som är på stark frammarsch i Sverige och som har ytterligare stor utvecklingspotential.

Gruvnäringen är Sveriges mest expansiva bransch, och investeringarna kommer troligen att uppgå till 50 miljarder kronor under de kommande fem åren.

Näringen behöver långsiktiga spelregler för att hantera de utmaningar den står inför. Det handlar exempelvis om frågor som hur man löser framtidens bostads- och kompetensförsörjning och investeringar i forskning, innovation och infrastruktur för godstransporter.

Regeringen har presenterat en mineralstrategi som kan utgöra ett första steg att utveckla näringen. Däremot måste utmaningarna sättas i ett större politisk sammanhang och lösas i samverkan mellan gruvnäringen och övriga aktörer. Gruvnäringen är för viktig för kortsiktiga politiska beslut och behöver långsiktiga och stabila villkor för att utvecklas.

Därför vill jag fråga näringsministern:

Avser näringsministern att verka för att regeringen skickar mineralstrategin till Sveriges riksdag för behandling och på så sätt få den politiska förankring som den förtjänar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-21 Anmäld: 2013-02-21 Svar fördröjt anmält: 2013-03-13 Sista svarsdatum: 2013-03-14 Besvarad: 2013-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.