Återvändare som säkerhetshot

Interpellation 2021/22:14 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tre kvinnor utvisades nyligen av det kurdiska självstyret på livstid då myndigheter där bedömde dem som ett säkerhetshot. Enligt UD har Sverige en skyldighet att ta emot de svenska medborgarna, vilket Sverige också har gjort.

Det kurdiska självstyret vill att Sverige prövar kvinnorna juridiskt då de misstänks för bland annat krigsbrott.

Det har nu rapporterats att IS-kvinnorna släpptes efter förhör och nu är fria att röra sig i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Har ministern för avsikt att införa samma förfarande som Danmark använder sig av för att hantera återvändare, där möts de upp av ett avhopparprogram i stället för att släppas ut i samhället?
  2. Hur avser ministern att säkerställa att återvändare inte ökar radikaliseringen i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-09-20 Överlämnad: 2021-09-21 Anmäld: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-10-05 Svarsdatum: 2021-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)