Återbetalning av studielån för studenter som lämnat landet

Interpellation 2020/21:794 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Sveriges Radio rapporterade i december 2020 om att Centrala studiestödsnämnden (CSN) hade betalat ut 395 miljoner kronor i skattefinansierade studielån till närmare 6 000 ensamkommande unga män utan asylskäl från primärt Afghanistan vilka fått tillstånd att stanna ändå i enlighet med den så kallade gymnasielagen. Sveriges Radio larmade om att lånen kan bli omöjliga att driva in, då låntagarna riskerar att försvinna ur landet eller gå under jorden.

”Utsikterna för de svenska skattebetalarna att få igen pengarna bedöms i det läget som mycket små”, enligt Sveriges Radios rapport.

Med anledning av detta frågade jag i januari 2021 statsrådet Matilda Ernkrans hur hon avser att agera för att säkerställa att dessa studieskulder om 395 miljoner kronor återbetalas till Sverige och det svenska folket.

Statsrådets svar blev att hon bevakar nämndens arbete och att återbetalningarna från utlandet rent generellt har ökat.

Eftersom jag inte upplever att min fråga besvarats ställde jag under riksdagens frågestund i februari 2021 frågan på nytt till statsrådet, som svarade att utbildning ökar sannolikheten till arbete och att hon fortsätter att bevaka frågan.

Studielånen som betalats ut har nu ökat till 490 miljoner kronor, det vill säga en ökning med 95 miljoner kronor (maj 2021), och jag upplever fortfarande inte att jag erhållit svar på frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att dessa studieskulder om nu 490 miljoner kronor återbetalas till Sverige och det svenska folket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-02 Överlämnad: 2021-06-02 Anmäld: 2021-06-03 Svarsdatum: 2021-06-11 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)