Arbetsmiljöarbetet

Interpellation 2013/14:132 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 19 november

Interpellation

2013/14:132 Arbetsmiljöarbetet

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmiljöverket har för avsikt att förändra sin organisation från och med den 1 januari 2014. Dagens tre inspektionsavdelningar slås ihop till en och inspektionsarbetet organiseras till fem regioner med vardera ett regionkontor och ett filialkontor. Därmed minskas antalet lokaliseringsorter från 17 till 10.

Att kunna följa och delta i arbetsmiljöarbetet på Europanivå kräver även det en ny organisation inom verket. Trycket utifrån EU-kommissionen om förenkling av arbetsmiljöregler måste bevakas och ges möjlighet att få inflytande i.

I ett läge då arbetsmiljöfrågorna växer i dignitet och där olycksfallsstatistiken för tredje året i rad går åt fel håll väljer regeringen att spara på Arbetsmiljöverket. Det är ett av skälen till omorganiseringen inom verket, men det allvarliga är att regeringens politik leder till färre inspektioner, svårigheter att upprätthålla specialistkompetens och sämre EU-bevakning.

Min fråga till ministern är:

Hur kan arbetet för att alla ska få en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser främjas av mindre resurser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-19 Anmäld: 2013-11-20 Svar fördröjt anmält: 2013-11-29 Sista svarsdatum: 2013-12-03 Besvarad: 2013-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.