Arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2009/10:370 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:370 Arbetslöshetsförsäkringen

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Det första den moderatledda regeringen gjorde efter valet var att förstöra den svenska a-kassan. Man sänkte taket samt ersättningsnivån och försämrade villkoren och dessutom höjdes avgiften kraftigt. Dyrare och sämre, resultatet lät inte vänta på sig. Hundratusentals medlemmar lämnade a-kassorna och kommunernas utgifter för socialbidrag ökade kraftigt.

Regeringen argumenterade då hösten 2006 att förslaget var väl avvägt och att det visst var så att försäkringen gav 80 procent i ersättning. Även om det inte ens var fallet då har nu situationen försämrats ännu mer.

Nu, våren 2010, kommer TCO med en rapport som visar att den svenska a-kassan i dag är i strykklass. Nästan ingen har i dag 80 procent i ersättning och den välavvägda nivå som regeringen, genom bland annat arbetsmarknadsministern, argumenterade för hösten 2006 har skickat ned Sverige till 21:a plats bland OECD länderna.

Vad avser arbetsmarknadsministern att ta för initiativ för att rätta till de uppenbara problem som förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen inneburit?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att höja nivån på ersättningen så att åtminstone den, enligt arbetsmarknadsministern välavvägda, nivå som gällde 2006 återställs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-10 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)