Användning av dopningspreparat utanför idrotten

Interpellation 2009/10:165 av Lilja, Lars (s)

av Lilja, Lars (s)

den 9 december

Interpellation

2009/10:165 Användning av dopningspreparat utanför idrotten

av Lars Lilja (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Användandet av dopningspreparat utanför idrotten är ett folkhälsoproblem. Problemet är inte stort i den övervägande delen av befolkningen. I vissa grupper, till exempel unga män som tränar på gym, är problemet betydligt större. Många gånger kombineras användandet av anabola androgena steroider med andra narkotikaklassade preparat. Ansvaret för samhällets insatser för att stävja missbruket ligger på folkhälsoministern.

Min fråga till statsrådet blir:

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet vidtagit under det senaste året för att motverka användandet av dopningspreparat utanför idrotten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-12-09 Inlämnad: 2009-12-09 Svar fördröjt anmält: 2009-12-15 Besvarad: 2010-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)