A-kassa och försörjningsstöd

Interpellation 2013/14:457 av Patrik Björck (S)

av Patrik Björck (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I dag står många utan arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet, och nästan ingen får ut en ersättning som är inkomstbaserad. I år har ersättningen från a-kassan dessutom blivit lägre än försörjningsstödet.

Att den moderatledda regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen nu gått så långt att a-kassan ger lägre ersättning än försörjningsstödet skapar en orimlig situation. Om man därtill lägger att nästan varannan, 115 000 personer, som har försörjningsstöd i Sverige har det av det enda skälet att de är arbetslösa kan man fråga sig om den moderatledda regeringens strategi är att ersätta arbetslöshetsförsäkringen med socialbidrag. Då blir socialbidraget den obligatoriska a-kassa som man länge planerat att införa. 

Jag har följande frågor till ministern:

Hur dålig kan arbetslöshetsförsäkringen tillåtas bli innan regeringen är nöjd? 

Tänker arbetsmarknadsministern ta initiativ till att höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen?

Ska socialbidrag/försörjningsstöd ersätta a-kassan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-29 Överlämnad: 2014-04-30 Sista svarsdatum: 2014-05-19 Besvarad: 2014-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)