30 bilfria mil

Interpellation 2011/12:369 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 22 maj

Interpellation

2011/12:369 30 bilfria mil

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vätternrundan är ett av de stora idrottsevenemangen som genomförs i Sverige. I 45 år har motionärer tagit sig runt de 30 milen, i år startar 23 000 deltagare från 35 länder.

Det är bra för folkhälsan, miljön och turismen att Vätternrundan växer. Inom organisationen för Vätternrundan måste man varje år säga nej till många som önskar vara med. Tyvärr har ett antal allvarliga olyckor och tillbud inträffat då cyklister har krockat med bilister, några gånger har det skett med dödsfall som konsekvens.

Om tävlingen ska kunna fortsätta att utvecklas måste säkerheten öka för deltagarna genom att i största möjliga mån avlysa vägen för motortrafik. Trafiksäkerhetsargument talar för en bilfri Vätternrunda. Så görs bland annat i samband med Cyclassics i Hamburg, Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet.

Trots stort engagemang från arrangörerna och flera myndigheters positiva inställning stöter arbetet med de 30 bilfria milen på hinder. En del påstår att lagen måste ändras, andra påstår att samarbetet måste öka mellan myndigheterna för att klara utmaningen. Oavsett vilket vore det intressant att ta del av statsrådets engagemang i frågan.

Vad avser statsrådet att göra för att Vätternrundan ska kunna köras mer trafiksäkert?

Vad avser statsrådet att göra för att påskynda arbetet med de 30 bilfria milen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-22 Anmäld: 2012-05-22 Besvarad: 2012-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)