yrkesförbud

Interpellation 2001/02:271 av Andersson, Sten (-)

av Andersson, Sten (-)

den 20 februari

Interpellation 2001/02:271

av Sten Andersson (-) till utbildningsminister Thomas Östros om yrkesförbud

Enligt uppgifter i medierna är det ont om behöriga lärare på många skolor. Detta är att beklaga då skolungdomar behöver undervisas av kompetenta lärare.

Tyvärr, baserat på i medierna förmedlade händelser, verkar det som att behöriga lärare nekas tjänstgöra på grund av deras politiska åsikt. Givetvis ska både behöriga och andra lärare som i sin undervisning propagerar för egna politiska åsikter inte tjänstgöra.

Däremot bör lärare som inte blandar in sin politiska uppfattning i undervisningen i ett land som respekterar åsikts- och organisationsfrihet aldrig diskvalificeras. Yrkesförbud borde vara främmande för Sverige.

Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta i syfte att behöriga lärare i den svenska skolan, oavsett personlig politisk åsikt om den inte förmedlas i eller påverkar undervisningen, inte diskvalificeras från rätten att undervisa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-20 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-05