Yrkesförare och trafiksäkerhet

Interpellation 2019/20:188 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I en tidigare interpellationsdebatt ansåg statsrådet Tomas Eneroth att yrkesförare körde för fort. Så kan vara fallet om vi tittar på individnivå, men att påstå att alla yrkesförare kör för fort är att dra påståendet för långt.

Låt mig citera en text ur riksdagens protokoll från statsrådets inlägg i debatten: Jag kan inte låta bli att ändå fundera över den ökade tidspressen inom transportsektorn. Man stressas att köra så snabbt som möjligt. Trafikverkets utredning visar ju att det är yrkestrafiken som i större utsträckning än andra trafikslag bryter mot hastighetsbestämmelserna.

Just den delen i debatten pekar ut förare av tyngre fordon som notoriska fortkörare. Jodå, det finns förare i tunga fordon som kör för fort, men det finns också förare i tunga fordon som följer hastighetsgränserna och är goda föredömen i trafiken. Det är viktigt att debatten ligger på en nivå, speciellt från regeringens företrädare, där man inte generaliserar och därmed pekar ut en hel yrkesgrupp som ständiga lagöverträdare. Trafiksäkerhet skapar vi tillsammans och då kan man inte i svepande ordalag påstå att en hel yrkesgrupp ständigt kör för fort!

Det statsrådet sannolikt avser är den utredning som gjorts angående hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Läser man den utredningen är det en annan bild som framträder än det som kom fram i debatten. I stället för att peka ut en hel yrkesgrupp borde ministern fokusera på åtgärder som kan stärka trafiksäkerheten.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka konkreta åtgärder vidtar ministern, med utgångspunkt i den aktuella utredningen eller annars, för att stärka trafiksäkerheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2019-12-19
Debatt (7 anföranden)