Yrken som omfattas av blåljusutredningen

Interpellation 2018/19:195 av Katja Nyberg (SD)

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Häromveckan annonserade regeringen stolt att man lägger en lagrådsremiss på den så kallade blåljusutredningen, för att komma till rätta med den utsatthet som utryckningsverksamheten dagligen möter. Det är naturligtvis välkommet att så sker, eftersom våldet mot polis och andra utryckande myndigheter är en starkt bidragande faktor till att otryggheten breder ut sig i samhället. Det finns platser i landet där du riskerar att dö för att ambulanser möts av stenkastning och måste vänta tills poliseskort kan lotsa dem in.

Sverige har i dag fruktansvärda problem med lag och ordning. Polismyndigheten saknar både personal och resurser. Polistätheten ligger i dag på 195 poliser per 100 000 invånare jämfört med 215 bara för bara åtta år sedan. Samtidigt ökar den grova brottsligheten, och otryggheten bland landets medborgare är större än någonsin. Mer än var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen i sitt eget bostadsområde, och var tionde undviker att ens lämna hemmet kvällstid på grund av otrygghet.

Att det nu, efter många års påtryckningar från vår sida, är allt fler som sällar sig till att det behövs krafttag mot brottslighet är välkommet. Att det förekommer våld mot dem som upprätthåller lag och ordning, mot dem som hämtar oss när vi har akut behov av sjukvård eller mot dem som räddar oss när hemmet börjar brinna, är aldrig är acceptabelt och bör bemötas med kraft.

Det finns dock grupper som lämnas utanför förslagen, yrken som sällan visas den uppskattning de förtjänar, som regelbundet smutskastas i medierna men ändå finns där för oss. Det finns där vare sig det är en solig dag i parken eller en mörk natt vid stationen. Ordningsvakter och väktare undantas från gruppen som skyddas av blåljussabotagebrottet. Regeringen konstaterar själv att bestämmelsen bör ta sikte på verksamhet som innefattar ingripande mot brott. Ytterligare något som bör göras är att utvidga begreppet till att innefatta dem som bistår blåljusverksamhet. Ordningsvakter och väktare sköter till en del de trygghetsskapande uppgifter som traditionellt åligger polisen; de bör således omfattas av samma skydd då de sköter dessa uppgifter.

Jag vill med anledning av detta fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande.

 

  1. Hur har regeringen resonerat när man exkluderat dessa yrkesgrupper som ofta jobbar ensamma ute i staden, i tunnelbanan med mera och med närmsta hjälp långt bakom om någonting händer?
  2. Kan ministern utveckla regeringens syn på ordningsvakters och väktares utsatthet i en samtid där Polismyndigheten är underfinansierad och underdimensionerad och dessa är de som får ta en del av det ansvar som traditionellt stått under polisens mandat?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-17 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-03 Sista svarsdatum: 2019-05-07
Debatt (7 anföranden)