Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo

Interpellation 2018/19:24 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Situationen på Balkan är fortsatt spänd, och vi ser hur USA, Ryssland och Turkiet agerar utifrån sina geopolitiska intressen. För oss i Sverige som har en stor grupp med medborgare som har sina rötter i Kosovo och Albanien och på övriga Balkan är det viktigt att vi arbetar för att denna region utvecklas på ett fredligt sätt.

Efter första och andra världskriget lärde vi oss i Europa att handel är en förutsättning för långvarig fred. Samma principer gäller givetvis för Balkan. Genom handel och andra relationer kan vi bidra till att freden fördjupas.

Vi har också många medborgare i Sverige som har sina rötter i Kosovo samt övriga delar av Balkan. Genom att underlätta resor mellan våra länder och genom att underlätta för handel ökar vi säkerheten i Balkan samtidigt som vi förbättrar både Sveriges och Kosovos ekonomi.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad gör ministern för att underlätta för medborgarna i Kosovo att få möjlighet till visumfrihet inom EU?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Överlämnad: 2019-01-29 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)