Viseringsfrihet

Interpellation 2012/13:78 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 31 oktober

Interpellation

2012/13:78 Viseringsfrihet

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Att regeringen sedan den tillträdde intagit en okritisk och extremt naiv syn på invandring står väl bortom allt tvivel i dag, inte minst med tanke på de ständiga invandringsrekord vi slår och de tillhörande problem vi får, eller som på regeringens nyspråk benämns ”utmaningar”.

Ett sådant exempel är från år 2009 när Tobias Billström välkomnade viseringsfriheten för bland annat Serbien och Makedonien. Han sade följande:

”De medborgare från dessa länder som vill fira jul hos släkt och vänner i Schengenområdet kan nu göra det utan att behöva visering. Banden mellan de tre länderna och EU stärks genom detta beslut som är av stor betydelse för utvecklingen av våra relationer. Jag ser fram emot den dag då vi också kan besluta om viseringsfrihet även för Albanien och Bosnien och Hercegovina.”

Men det blev, föga förvånande, en total katastrof. I dag erkänner till och med Tobias Billström sin monumentala felbedömning och talar i stället om en inströmning av asylsökande, ”som är mycket hög”, av medborgare från västra Balkan och vars asylskäl är helt ogrundade. I ett brev till kommissionen kräver bland annat Sverige nu i stället att viseringskravet ska kunna återinföras.

Min fråga till statsrådet Tobias Billström är:

Vad var skälen till statsrådets misslyckande i att förutse dagens situation för tre år sedan och vad har han lärt sig av denna läxa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-31 Anmäld: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)