villkor för storföretag

Interpellation 2001/02:92 av Andersson, Yvonne (kd)

av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 november

Interpellation 2001/02:92

av Yvonne Andersson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om villkor för storföretag

Saab i Linköping ansökte i juni 2000 om riskkapitalfinansiering för deltagande i det s.k. Airbusprojektet A 380. Projektet innebär att flera europeiska flygindustriföretag samverkar i utvecklingen av ett nytt passagerarflygplan. Saabs medverkan betyder möjlighet för företaget att bli partner i projektet med ansvar för både utveckling och produktion av vissa delar till flygplanet. Det i sin tur leder till möjlighet för både Saab och Sverige att upprätthålla kompetensen i ett viktigt teknikområde eftersom det skapar arbete för både ingenjörer och arbetare inom området.

Denna form av riskkapitaltillskott regleras genom ett GATT-avtal och de andra flygindustrierna i Europa kommer i åtnjutande av denna form av riskkapital genom sina respektive regeringars försorg. Saab har inte erhållit villkor i enlighet med det avtal mellan EU och USA som tecknats. Trots att regeringen bekräftat sin medverkan på "liknande villkor som förekommer i andra länder" i ett pressmeddelande den 27 april 2001, lever man inte upp till detta. Det är oacceptabelt att svensk flygindustri ska missgynnas i den europeiska konkurrensen när det finns ett gemensamt regelverk.

Vi har många stora företag i landet: Volvo, Saab, Atlas-Copco, Ericsson, ABB, Electrolux, SKF, SCA m.fl. Alla verkar de globalt. Det innebär att deras konkurrenter i första hand inte finns i Sverige utan över hela världen. Därför måste de ges villkor som är likvärdiga med de i andra länder, framför allt i EU-länderna.

Vad avser ministern göra för att svensk flygindustri av regeringen inte missgynnas gentemot den europeiska konkurrensen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-11-21 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2002-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.