Verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län

Interpellation 2009/10:295 av Sachet, Ameer (s)

av Sachet, Ameer (s)

den 18 mars

Interpellation

2009/10:295 Verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län

av Ameer Sachet (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I Örebro län var 3 784 ungdomar inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen under februari månad 2010. Jämfört med samma månad förra året är det en ökning på 32 procent.

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen för samma månad var 1 990 ungdomar inskrivna i jobbgaranti för unga. Ungdomarna är sysselsatta enligt följande:

Aktivitet inom jobbgarantin i Örebro län: antal, procent

Ingen aktivitet: 654, 32

Utbildning: 57, 3

Studie- och yrkesvägledning: 42, 2

Arbetspraktik: 155, 7

Fördjupad kartläggning: 126, 6

Jobbsökaraktivitet med coachning: 966, 48

Projekt: 20, 1

Övrigt: 31, 1

TOTALT: 1990, 100

Hela 32 procent av ungdomarna är sysselsatta med ingen aktivitet. Det är förödande för en ung person att inte ha någon sysselsättning alls. Särskilt unga personer behöver ha tider att passa, någon som förväntar sig att de kommer; de behöver känna sig behövda. Risken att en passiv livsföring präglar den unga personens liv är överhängande – ett mönster som blir svårt att bryta.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att unga arbetslösa klarar sig bäst om de rustas av Arbetsförmedlingen med utbildning eller praktik. Bland ungdomarna inskrivna i jobbgarantin för unga i Örebro län är endast 10 procent engagerade i någon av dessa aktiviteter. En ung person, ofta utan arbetslivserfarenhet, behöver kontakter med arbetslivet eller en ändamålsenlig utbildning.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att så få som möjligt inom jobbgarantin för unga ska hamna i kategorin ingen aktivitet?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att öka delarna av utbildning och praktik inom jobbgarantin för unga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-18 Anmäld: 2010-03-18 Svar fördröjt anmält: 2010-04-01 Besvarad: 2010-04-20