Växande andel arbetslösa i fas 3

Interpellation 2011/12:142 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:142 Växande andel arbetslösa i fas 3

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Andelen arbetslösa som placeras i regeringens arbetsmarknadspolitiska program, fas 3 växer för varje månad.

Andelen deltagare i fas 3 är nu större än de största bolagen i landet.

Enligt prognoser kommer andelen deltagare i fas 3 att växa betydligt de kommande åren samtidigt som aktivitetsnivån i åtgärden hittills varit låg.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Är arbetsmarknadsministern beredd att fasa ut fas 3 till förmån för mer effektiva åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Svar fördröjt anmält: 2011-12-01 Besvarad: 2011-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)