Vattenfalls inköp av kol

Interpellation 2015/16:606 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Flera medier har den senaste tiden uppmärksammat hur Vattenfall AB köpt colombiansk stenkol genom företag som sägs ha haft kopplingar till paramilitära grupper. Och som i sin tur anklagas för tvångsförflyttningar och mord. Dessa uppgifter är både oroväckande och allvarliga. Sverige ska vara en stark röst i vår värld för mänskliga rättigheter. Detta kan vi i ord och handling delvis göra genom de statliga bolag som har internationell verksamhet.

Det var i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och i samband med den dåvarande socialdemokratiska regeringens kraftiga expansion i tysk kolkraft som man började köpa stenkol från gruvbolagen Drummond och Prodeco. Detta skedde samtidigt som de mest intensiva stridigheterna och övergreppen skedde av de paramilitära grupper som sägs ha haft samröre med gruvbolagen, enligt bland annat magasinet Omvärlden.

Ansvarigt statsråd, Mikael Damberg, bör redovisa vad regeringen avser att vidta för åtgärder här och nu med anledning av dessa uppgifter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Avser närings- och innovationsministern att vidta åtgärder för att hindra fortsatt köp av kol från Colombia innan en eventuell försäljning sker?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-28 Överlämnad: 2016-04-28 Anmäld: 2016-04-29 Svarsdatum: 2016-05-17 Sista svarsdatum: 2016-05-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)