Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden

Interpellation 2005/06:369 av Westerberg, Per (m)

av Westerberg, Per (m)

den 28 april

Interpellation 2005/06:369 av Förste vice talman Per Westerberg (m) till näringsminister Thomas Östros (s)

Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden

Enligt uppgifter i DN den 27 april 2006: Regeringen vill nu tvinga statliga Vattenfall att sänka elpriserna . Vattenfall skall bli billigast på el anser näringsminister Thomas Östros.

Kvällen innan i SVT Rapport: Vattenfall skulle kunna spela en viktig roll genom att ta täten och sporra de andra till konkurrens genom att erbjuda lägsta pris till konsumenterna, sade Thomas Östros.

Konkurrensen på elmarknaden har till och från diskuterats i skenet av ökande import och skattebelastning i Skandinavien. Detta parat med hög lönsamhet i de kraftproducerande  bolagen är naturligtvis goda skäl till eftertanke och analys.

Med hänvisning till ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet:

1.   Vilka direkta åtgärder ämnar statsrådet vidta med anledning av ovanstående uttalanden?

2.   Har statsrådet gjort den bedömningen att Vattenfall missbrukar sin dominerande ställning på elmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-28 Anmäld: 2006-04-28 Svar fördröjt anmält: 2006-05-09 Besvarad: 2006-06-08
Debatt (7 anföranden)