Västra länken i Umeå

Interpellation 2016/17:305 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Infrastrukturminister Anna Johansson har lovat att Västra länken i Umeå inte kommer att hotas av regeringens direktiv till Trafikverket om att ompröva 20 beslutade infrastrukturprojekt inför kommande nationell plan.

Direktiven till den nationella planen för infrastruktur som skulle ha kommit redan i januari har däremot blivit försenad i omgångar, och det är svårt att inte fundera över vad det beror på. Om det däremot är så att Anna Johansson står fast vid sitt besked om att bygget av Västra länken kommer att bli av blir den naturliga följdfrågan när det i så fall sker.

I dag är två tredjedelar av ringleden färdig, och den sista delen, Västra länken (ny E12), är det som återstår. I Umeå passerade tidigare både E4 och E12 med mycket tung trafik genom staden med stora miljö- och trafiksäkerhetsproblem som följd. Därför var beslutet om en ringled runt staden ett viktigt steg för att komma ifrån trafiken i innerstan med alla de negativa effekter den bar med sig. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

När avser statsrådet att bygget av Västra länken i Umeå ska påbörjas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-10 Överlämnad: 2017-02-13 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-24 Sista svarsdatum: 2017-02-27
Debatt (0 anföranden)