Varslen i Blekinge

Interpellation 2012/13:42 av Svensson, Suzanne (S)

av Svensson, Suzanne (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:42 Varslen i Blekinge

av Suzanne Svensson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Blekinge är ett av de län i Sverige där ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten är som högst, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Samtidigt läggs allt fler varsel i länet, bara under september månad i år har 117 personer blivit varslade och fler varsel är på gång. Totalt handlar det om 977 personer som blivit varslade hittills i år, det är mer än en fördubbling i jämförelse med fjolårets siffror som var drygt 408. 

De senaste tidernas nedläggningar och varslen i Blekinge har gjort många människors vardag osäker. Det har i vissa fall också lett till personlig katastrof för många. Det är ingen ny trend, det har pågått under lång tid, då regeringen bara stått och tittat på.

Gång på gång har jag tillsammans med andra ledande företrädare från näringslivet försökt göra regeringen uppmärksam på problematiken i Blekinge län. Vi har bett regeringen om stöd och satsningar och varnat för konsekvenserna av uteblivna insatser. Men det har varit toner för döva öron, regeringen har varken lyssnat eller gjort något åt problemet.

Blekinge är beroende av sina små och medelstora företag, dessa företag utgör navet i Blekinge läns utveckling. Regeringens passivitet har gjort att vi i dag befinner oss i ett allvarligt läge där många företag tvingas till nedskärningar och att lägga varsel. Och fler kan vara på gång. Näringslivsutveckling är en viktig del i en politik för fler jobb och för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige.

Det är hög tid att regeringen och näringsministern slutar behandla näringslivet som ett särintresse och kommer med konkreta åtgärder. Om satsningar uteblir riskerar läget att förvärras ytterligare, och det får förödande konsekvenser för Blekinge län. 

Min fråga till näringsministern är:

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder för att stimulera omställning till fler jobb och företag i Blekinge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)