Varsel och neddragningar inom dagspressen

Interpellation 2012/13:82 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 1 november

Interpellation

2012/13:82 Varsel och neddragningar inom dagspressen

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Den ekonomiska krisen gör nu sig alltmer påmind runt om i Sverige. Det är inte bara exportföretagen som drabbas av återkommande varsel om uppsägningar. Vi ser nu även att den akuta krisen har nått tidningsbranschen. Det går snart inte en vecka utan att något av Sveriges tidningsföretag lämnar besked om minskad bemanning med uppsägningar som följd.

För en tid sedan meddelade Svenska Dagbladet att 50–60 anställda skulle rationaliseras bort. Ett femtiotal medarbetare riskerar att försvinna på Mediabolaget Västkusten där tidningarna Hallands Nyheter, Hallandsposten, TTELA, Bohusläningen och Strömstads Tidning ingår. Dagbladet i Sundsvall ska spara 10 miljoner kronor med personalneddragningar som följd.

Dala-Demokraten står inför en omfattande neddragning där 50 personer har varslats om uppsägning. Listan kan göras längre. Samtidigt vet vi att det finns många fler tidningar som står inför neddragningar för att rädda ekonomin. Situationen för den tryckta dagspressen är därför just nu mycket alarmerande.

Den tryckta dagspressen har stor och viktig betydelse för vår demokrati och den offentliga debatten. Det finns ett tydligt samband mellan lokala medier och valdeltagande. Lokala medier som utförligt skildrar den lokala debatten gör att många går och röstar. Det visar sig inte minst när man jämför de nyligen genomförda lokala folkomröstningarna i Sunne och Tyresö. Där det finns gott om lokala medier är valdeltagandet högre.

Mot bakgrund av de täta rapporterna om varsel och stora neddragningar på landets tidningsredaktioner blir min fråga:

Hur ser kulturministern på den utveckling som pågår inom mediebranschen och framför allt inom den tryckta dagspressen och föranleder utvecklingen någon åtgärd eller något initiativ från ministerns sida?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-11-01 Anmäld: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)