Varsel i Skaraborg

Interpellation 2012/13:77 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 31 oktober

Interpellation

2012/13:77 Varsel i Skaraborg

av Monica Green (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Sverige har statsfinansiellt klarat krisen i Europa bra. Nu kommer emellertid allt fler oroande tecken på att den vikande efterfrågan i vår omvärld även drabbar svenska företags orderböcker. Antalet varsel ökar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik varslades 7 329 personer om uppsägning i september 2012, en uppgång med över 60 procent jämfört med september förra året. 1 176 av dessa varsel var i Västra Götalands län. Bara i Skaraborg har till exempel Asko Cylinda i Jung flyttat sin produktion och hundratals sägs upp. Swedwood i Tibro varslar flera hundra liksom Arkivator i Falköping. Andra företag, som till exempel Volvo i Skövde, har inte varslat den ordinarie personalen men avslutat visstidsanställningar och skickat hem personal från bemanningsföretag.

Regeringen har inte ansvaret för den vikande efterfrågan i omvärlden, men regeringen har ett ansvar för att se till att de som drabbas ges möjlighet att komma tillbaka i arbete.

Vilka åtgärder ämnar näringsministern vidta med anledning av de ökande varslen i Skaraborg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-10-31 Anmäld: 2012-11-05 Svar fördröjt anmält: 2012-11-15 Besvarad: 2012-11-27
Debatt (35 anföranden)