Varsel i Örebro län

Interpellation 2008/09:81 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 30 oktober

Interpellation

2008/09:81 Varsel i Örebro län

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under september och oktober har flera företag lagt varsel i en omfattning som kan innebära ett rekord, ett dystert sådant. Så sent som den 28 oktober lades varsel på 14 olika företag som omfattar 1724 personer. Den 29 oktober lämnade Konjunkturinstitutet, KI, en prognos där man spår kraftigt stigande arbetslöshet. I prognosen kan man bland annat läsa följande:

”Anställningsplanerna i Konjunkturbarometern tyder på att sysselsättningen fortsätter att minska det fjärde kvartalet 2008. Varsel och färre nyanmälda platser tyder också på minskad sysselsättning.

Den hittills svaga produktivitetstillväxten har kraftigt höjt företagens kostnader per producerad enhet och dämpat företagens vinstmarginaler. Det finns därför ett tryck på företagen att hålla tillbaka arbetsstyrkan för att förbättra produktiviteten. Sysselsättningen minskar både 2009 och 2010. KI räknar med att sysselsättningen 2009 och 2010 sammantaget minskar med totalt cirka 100 000 personer jämfört med 2008.”

I Örebro län där närmare 1 100 personer har varslats den senaste tiden uttrycker personalen på Arbetsförmedlingen sin oro över utvecklingen. Den lokala chefen anser att om situationen förvärras kan det inte uteslutas att det behövs extra pengar till personal och programresurser. Arbetsförmedlingens generaldirektör har tidigare i oktober inför finansutskottet meddelat att det är risk för att Arbetsförmedlingens resurser inte räcker för att möta alla de varsel som nu drabbar stora delar av Sverige.

Vid flera interpellationstillfällen har arbetsmarknadsminister Littorin sagt att ”99,8 procent av arbetskraften inte är varslade”. Jag har tolkat det som att regeringen inte har förstått allvaret i det som nu händer – något som understrukits av att regeringen anser att det budgetförslag som presenterades den 22 september ligger fast. Eller för att uttrycka det med Näringsminister Maud Olofssons egna ord: ”Några nya pengar behövs det inte.”

Min fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är följande:

Avser arbetsmarknadsminister Littorin att vidta några extra åtgärder dels med anledning av andelen ökade varsel, dels med hänvisning till KI:s senaste prognos?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Svar fördröjt anmält: 2008-11-11 Sista svarsdatum: 2008-11-20 Besvarad: 2008-11-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.